Het vinden van duurzame oplossingen voor logistieke operaties is van vitaal belang om milieuproblemen aan te pakken. De green deal voor duurzame stedelijke logistiek doet precies dat: het is een Vlaams initiatief gericht op het verminderen van de milieu-impact van goederentransport. Dropon, dat bedrijven helpt hun leveringsroutes te optimaliseren, is volledig toegewijd aan de principes van de green deal en ondersteunt actief de doelstellingen voor duurzamere logistieke praktijken.

Wat is de green deal voor duurzame stedelijke logistiek?

De green deal voor duurzame stedelijke logistiek is een samenwerking tussen bedrijven, overheden en gemeenschappen om van goederentransport een milieuvriendelijker proces te maken. Het doel is om de CO2-voetafdruk te verkleinen, duurzame vervoerswijzen te promoten en de algehele efficiëntie van logistieke activiteiten te verbeteren.

Doelen van de green deal

De green deal voor duurzame logistiek heeft verschillende hoofddoelen:

  1. Verminderen van het aantal gereden kilometers. De green deal benadrukt het belang van het minimaliseren van onnodig gereden kilometers. Bedrijven kunnen het brandstofverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot verlagen door het optimaliseren van leveringsroutes en het elimineren van omwegen.
  2. Bevorderen van duurzame modaliteiten en tijden: de green deal stimuleert de verschuiving naar duurzamere transportmodaliteiten en flexibele levertijden. Door alternatieve opties te overwegen, zoals elektrische voertuigen, bakfietsen of bezorguren buiten de piekuren, kunnen bedrijven de uitstoot verder terugdringen en de algehele duurzaamheid van hun logistieke proces verbeteren.
  3. Ervoor zorgen dat de afgelegde kilometers zo schoon mogelijk zijn door het promoten van emissievrije voertuigen.
  4. Samenwerking tussen de stakeholders verbeteren: de green deal benadrukt de noodzaak aan samenwerking tussen de stakeholders die betrokken zijn bij stedelijke logistiek, waaronder bedrijven, overheden en gemeenschappen. Door samen te werken, kennis te delen en duurzame praktijken te implementeren, kan een collectieve inspanning worden geleverd om groenere en efficiëntere logistieke operaties te realiseren.

Wie onderschrijft de green deal duurzame stedelijke logistiek in Vlaanderen?

Verschillende belanghebbenden in de logistieke sector onderschrijven de green deal voor duurzame stedelijke logistiek. Hieronder vallen logistieke bedrijven, transporteurs, overheden en bedrijven die zich inzetten om de milieu-impact van hun logistieke proces te verminderen. Door de green deal te onderschrijven, dragen deze entiteiten actief bij aan de transformatie van logistieke operaties naar een groenere toekomst.


Waarom onderschrijft Dropon de green deal?

Dropon onderschrijft de Green Deal om verschillende redenen:

  1. Verantwoordelijkheid voor het milieu: Dropon erkent het belang van het verminderen van de milieu-impact van logistieke activiteiten. Door de Green Deal te onderschrijven, toont Dropon zijn betrokkenheid bij duurzaamheid en sluit het aan bij de bredere beweging in de industrie naar milieuvriendelijkere praktijken.
  2. Optimale routeplanning: De route-optimalisatiesoftware van Dropon sluit perfect aan bij de doelstellingen van de Green Deal. Door leveringsroutes te optimaliseren, helpt Dropon bedrijven het aantal voertuigkilometers te minimaliseren, het brandstofverbruik te verminderen en de uitstoot te verlagen. Dit draagt bij aan de algehele duurzaamheid van logistieke activiteiten.
  3. Samenwerking en innovatie: Dropon begrijpt de kracht van samenwerking en de noodzaak om innovatie in de logistieke sector te stimuleren. Door de Green Deal te onderschrijven, sluit Dropon zich aan bij een netwerk van gelijkgestemde organisaties, die samenwerken om duurzame oplossingen te ontwikkelen en de toekomst van logistiek vooruit te helpen.

Samengevat heeft de Green Deal voor duurzame logistiek als doel om goederentransport te transformeren naar een duurzamer en milieuvriendelijker proces. Dropon ondersteunt dit initiatief volledig. Door zich aan te sluiten bij de principes en doelen van de Green Deal, draagt Dropon bij aan het creëren van een duurzamer logistiek ecosysteem. Door samen te werken, kunnen we werken aan een groenere toekomst en zorgen voor een efficiënt en milieubewust transport van goederen in onze steden.